Most Downloaded

1
Effect of oil pollution on marine organism
WANG Xiaowei, LI Chunhou, SHEN Nannan
2006, 2(2): 76-80.
[Abstract](10190) [PDF 137KB](12685)
2
The research progress and developmet trend on biofuel by extraction of marine microalgae
WANG Meng, LI Chunhou, DAI Ming
2009, 5(2): 74-80. doi: 10.3969/j.issn.1673-2227.2009.02.013
3
World production and trade characteristics of shrimp
AI Hong, HUANG Qiaozhu, XU Zezhi, CHEN Shengjun, MAI Lifang, LU Chuanman, LI Xia
2008, 4(6): 113-119.
4
Studies on sexual reproduction and seedling production of the brown alga Sargassum horneri
SUN Jianzhang, ZHUANG Dinggen, CHEN Wandong, ZHENG Haiyu, LIN Li, PANG Shaojun
2008, 4(2): 6-14.
5
Advance in the research on artificial reef design
TAO Feng, JIA Xiaoping, CHEN Pimao, TANG Zhenzhao, YU Jing, WANG Hong
2008, 4(3): 64-69.
6
Advance in the research on water exchange in the sea area
WANG Hong, CHEN Peimao, JIA Xiaoping, ZHANG Shouyu, TANG Zhenzhao, YU Jing, TAO Feng
2008, 4(2): 75-80.
7
Influences of nutrients and illuminance on phytoplankton community structure
SUN Xiaoqing, DONG Shugang, TANG Zhihong
2008, 4(1): 1-9.
8
Present status of studies and applications on otolith of fishes
LIAO Rui, OU Youjun
2008, 4(1): 69-74.
9
Advance in research on artificial breeding technique of groupers
HE Yongliang, OU Youjun, LI Jiaer, CAI Wenchao
2008, 4(3): 75-79.
10
Status and development trend of tuna fishery in China
ZHANG Qing, WANG Xichang, LIU Yuan
2009, 5(1): 68-74. doi: 10.3969/j.issn.1673-2227.2009.01.012
11
Review on marine carbon sink and development of carbon sink fisheries in South China Sea
 LI Chunhou, QI Zhanhui, HUANG Honghui, LIU Yong, KONG Xiaolan, XIAO Yayuan
2010, 6(6): 81-86. doi: 10.3969/j.issn.1673-2227.2010.06.015
12
Community characteristics of zooplankton in Pearl River Estuary in summer of 2006
GAO Yuan, LAI Zini, WANG Chao, PANG Shixun, WEI Taili, XIE Wenping, YANG Wanling
2008, 4(1): 10-15.
13
The relationship between bacteria and microalgae in water environment and its practical application
WANG Shaopei, CAO Yucheng, LI Zhuojia, YANG Yingying, CHEN Suwen
2008, 4(1): 75-79.
14
Effect of salinity on molting, survival, growth and feed conversion rate of juvenile Penaeus monodon
YANG Qibin, YE Le, WEN Weigeng, WANG Yu, JIANG Shigui
2008, 4(1): 16-21.
15
Main fishes food web in the adjacent waters area of Nansha Islands and reefs
ZHANG Yueping, CHEN Pimao
2005, 1(6): 23-33.
16
A review on influential factors of fouling organisms on artificial reef
ZHANG Wei, LI Chunhou, JIA Xiaoping, CHEN Peimao, FANG Liang
2008, 4(1): 64-68.
17
Comprehensive application of biological control techniques for water purification in aquaculture
LIU Zhaoyang, SUN Xiaoqing
2007, 3(1): 69-74.
18
A review of the pathogenic bacteria,diagnosis and vaccine of principal bacterial diseases of mariculture fish
WANG Ruixuan, XU Liwen, FENG Juan
2005, 1(6): 72-79.
19
Changes of fishery resources in northern South China Sea as revealed by demersal trawling
WANG Yuezhong, YUAN Weiwen
2008, 4(2): 26-33.
20
Study on the method for assessment of enhancement effect of fishery stock
CHEN Pimao
2006, 2(1): 1-4.
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go