column
Size selectivity of codend-mesh size in single boat bottom otter trawls for Nemipterus virgatus in South China Sea
YANG Bingzhong, YAN Lei, LI Jie, WANG Teng, ZHANG Peng,
2024, 20(3):1-7. DOI:10.12131/20230227
Abstract FullText HTML PDF
Study on fishery resource assessment of Pacific saury by length-based cohort analysis
FANG Lei, HUA Chuanxiang, ZHU Qingcheng,
2024, 20(3):8-17. DOI:10.12131/20230237
Abstract FullText HTML PDF
Study on resource dynamics of Coilia nasus from Duchang waters in Poyang Lake based on otolith microchemistry before and after implementation of Yangtze River fishing ban
JIANG Tao, YANG Jian, LIU Hongbo, CHEN Xiubao, XUE Junren,
2024, 20(3):18-26. DOI:10.12131/20230173
Abstract FullText HTML PDF
Biological characteristics and resource exploitation status of Johnius belangerii population in Zhanjiang Bay
LIAO Dongrong, LI Aoxue, CHEN Ning, LYU Shaoliang, WANG Xuefeng,
2024, 20(3):27-35. DOI:10.12131/20230222
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary exploration of Balaenoptera edeni edeni population distribution in surrounding waters of Weizhou Island based on environmental DNA
ZHENG Ruodan, CHEN Bingyao, ZHANG Shuai, MAI Junxiao, JIANG Peiwen, WANG Wenxin, LI Min,
2024, 20(3):36-46. DOI:10.12131/20230254
Abstract FullText HTML PDF
Trophic niche partitioning of pelagic shark of tropical Atlantic based on muscle and liver fatty acid profile analysis
LIU Zhuoying, XU Min, GONG Yi, LI Yunkai,
2024, 20(3):47-55. DOI:10.12131/20230253
Abstract FullText HTML PDF
Trophic niche analysis of Collichthys lucidus in Pearl River Estuary
SHI Juan, LIU Yong, LI Chunhou, WANG Teng, ZHAO Jinfa, SONG Xiaoyu, XIE Hongyu,
2024, 20(3):56-65. DOI:10.12131/20240025
Abstract FullText HTML PDF
Study on tributyrin enhancing anti periodic high temperature stress ability of gill tissue in Litopenaeus vannamei
ZHU Xuanyi, ZHENG Xiaoting, XING Yifu, HUANG Jianhua, DONG Hongbiao, ZHANG Jiasong,
2024, 20(3):66-75. DOI:10.12131/20230246
Abstract FullText HTML PDF
Effects of alginate oligosaccharide on growth performance, physiological indicators and intestinal morphology of Lateolabrax maculatus juvenile
MA Bin, SU Hang, XU Yongjiang, CUI Aijun, JIANG Yan, YAN Han, FENG Yuan, GONG Yanjun, FENG Dejun,
2024, 20(3):76-84. DOI:10.12131/20240022
Abstract FullText HTML PDF
Effects of acidification stress on antioxidant and immunity in juvenile yellowfin tuna (Thunnus albacares)
WANG Xiaoyan, ZHOU Shengjie, WANG Yinggang, SUN Yongyue, LI Minghao, MA Zhenhua,
2024, 20(3):85-91. DOI:10.12131/20230216
Abstract FullText HTML PDF
Transcriptome comparative analysis of liver tissues of three plateau Schizothoracinae fish species
HAO Tian, TANG Xianhu, JIANG Shouwen, WU Zhichao, XU Qianghua,
2024, 20(3):92-100. DOI:10.12131/20230204
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between diurnal feeding rhythm and agrp gene expression level in Cyprinus carpio rubrofuscus
ZHAO Shuhao, ZHU Huaping, MA Dongmei, GENG Guohua, ZHONG Zaixuan, FAN Jiajia, TIAN Yuanyuan, LIU Xiande, HAN Fang,
2024, 20(3):101-111. DOI:10.12131/20240014
Abstract FullText HTML PDF
Path analysis of partial growth-related traits for wild large yellow croaker (Larimichthys crocea) of different geographical populations
ZHANG Yuqing, GUO Huayang, ZHANG Nan, LIU Baosuo, ZHU Kecheng, XIAN Lin, ZHU Tengfei, ZHANG Dianchang,
2024, 20(3):112-119. DOI:10.12131/20230203
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic water surface environment perception SLAM algorithm based on visual semantics and point-line fusion for unmanned surface vessels
GONG Yuanjin, YANG Shujie,
2024, 20(3):120-132. DOI:10.12131/20240019
Abstract FullText HTML PDF
Freshness recognition of small yellow croaker based on image processing and improved DenseNet network
ZHANG Hongjiao, ZHANG Cunxi, WANG Rui, WANG Ke, QIAO Qian,
2024, 20(3):133-142. DOI:10.12131/20230241
Abstract FullText HTML PDF
Optimization and application of composite anti-blackening preservative formulation for Fenneropenaeus chinensis
LI Lin, XU Yang, SUN Yong, ZHAO Ling, CAO Rong, ZHANG Zhaohui,
2024, 20(3):143-151. DOI:10.12131/20240009
Abstract FullText HTML PDF
Effects of glucose glycation on structural and functional properties of limited enzymatic hydrolysates from brown-striped mackerel scad (Decapterus maruadsi) protein isolate
WU Yuhong, LIN Duanquan, LIU Kang, CHEN Yulei, ZHANG Lingjing, HE Wenxiong, SUN Lechang,
2024, 20(3):152-163. DOI:10.12131/20240002
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of process and mechanism of extracting astaxanthin from shrimp shells with deep eutectic solvent
LIU Yuhang, XIANG Huan, HUANG Hui, WEI Ya, CEN Jianwei, PAN Chuang, LI Chunsheng, ZHAO Yongqiang, HAO Shuxian,
2024, 20(3):164-172. DOI:10.12131/20230225
Abstract FullText HTML PDF
Advances in multi-omics study of environmental stress in fish during temporary breading and transportation
CEN Jianwei, CHEN Chen, YAO Shipeng, HUANG Hui, HAO Shuxian, WEI Ya, YANG Shaoling, HE Jingyi, WANG Tian,
2024, 20(3):173-180. DOI:10.12131/20230231
Abstract FullText HTML PDF